Kijk voor meer info op www.jijmaaktdebuurt.nl

Ik heb een voorwerp gevonden, wat nu?
Wie iets vindt, kan dat volgens de wet bij de gemeente brengen. De wet kent geen vindersplicht, wel een aangifteplicht. U bent dus niet verplicht een voorwerp dat u vindt, op te rapen. Maar als u een voorwerp opraapt, moet u het "met bekwame spoed", dus redelijk snel, bij de gemeente aangeven. Kijkt u bij 'online regelen' hoe u dit kunt doen. Als u een melding maakt van een gevonden voorwerp, komen uw persoonlijke gegevens niet op het internet. Dat gebeurt alleen wanneer u aangeeft dat de verliezer u mag bedanken voor het vinden en melden van het gevonden voorwerp.
Let op: Alleen wanneer u in de melding bij uw persoonlijke gegevens uw mailadres invult ontvangt u een bevestiging van uw melding. U kunt de melding ook printen.

Thuis bewaren of inleveren?
De wet kent geen afgifteplicht. U kunt een gevonden voorwerp dus thuis bewaren. Dit geldt niet voor gevonden paspoorten, rijbewijzen en/of andere identiteitspapieren, dan wel militaire artikelen. Daarvoor geldt wel de plicht deze af te geven, omdat het staats- of gemeente-eigendommen betreft. Bij het niet nakomen van deze verplichting maakt u zich schuldig aan het misdrijf verduistering. Als u het voorwerp zelf bewaart, bent u de beheerder en moet u voor het eventuele onderhoud zorgen. Het voorwerp moet namelijk in de staat blijven waarin u het gevonden heeft. Wanneer u het voorwerp thuis bewaart, wordt uw adres of telefoonnummer doorgegeven aan de eventuele eigenaar van het voorwerp.
Als u ervoor kiest het voorwerp in te leveren bij de gemeente, wordt het volgens de regels bewaard en beheerd.

Ik ben iets verloren, wat nu?
De gemeente plaatst alle gevonden voorwerpen op de landelijke website www.verlorenofgevonden.nl. Op deze website kunt u nagaan of het voorwerp dat u verloren heeft, al gevonden is. Is het verloren voorwerp nog niet gevonden? Kijk dan bij 'online regelen' hoe u een verloren voorwerp kunt melden. U vergroot uw kans op het terugvinden van uw verloren artikel aanzienlijk wanneer u zoveel mogelijk specifieke kenmerken aangeeft. Denk daarbij bijvoorbeeld aan merk, kleur, stickers, foto’s, motiefjes, materiaalsoort(en). De aangesloten gemeenten maken vervolgens de match tussen het verloren en gevonden voorwerp.
Let op: U krijgt geen bevestiging van het melden van het verloren voorwerp. U kunt de melding wel printen.

Sleutels
Sleutels worden vaak verloren maar ook vaak gevonden. Ze worden direct naar het Depot gebracht. Het is moeilijk om gevonden en verloren sleutels en sleutelbossen zo te omschrijven dat ze zijn terug te vinden in een systeem. Van gevonden sleutels wordt daarom veelal geen melding opgenomen. Daarom hangen alle gevonden sleutels aan een bord bij het Depot. Daar kunt u kijken of uw verloren sleutels er wellicht tussen hangen. Bent u een sleutelbos met een unieke sleutelhanger kwijt dan raden wij u aan deze wel te melden. In dat geval is de kans namelijk groter dat deze gevonden en herkend wordt.

Fietsen en gevonden “afval”
Een fiets is in principe geen gevonden voorwerp. Deze mag immers gewoon op straat staan. Als het echter gaat om fietswrakken, of andere voorwerpen waar de eigenaar blijkbaar geen belang meer bij heeft, dan kunt u dit melden aan de gemeente.Kijkt u in dit geval bij 'meldingen woon en leefomgeving'.

Ik wil mijn gevonden voorwerp ophalen
Bent u eigenaar van een van de geregistreerde gevonden voorwerpen? Dan kunt u zich melden bij het Depot van de gemeente. Klik hier voor meer informatie en contactgegevens. Vergeet bij het afhalen niet om het geprinte formulier/bevestiging van vermissing en een identiteitsbewijs mee te nemen.

Gestolen voorwerpen of verloren identiteitsbewijs
Als u denkt dat uw eigendom gestolen is, dan doet u aangifte bij de politie. Diefstal blijft immers een politiezaak. U kunt aangifte doen in het politiebureau, of via het internet: www.politie.nl/aangifte.
Bent u een identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) kwijt? Dan kunt u alleen persoonlijk aangifte doen van vermissing in het politiebureau.
Wilt u een nieuw document aanschaffen? Kijk dan bij de informatie over deze producten in dit loket.