Nummer
24   december 2011          Jaargang 4

      Volop nieuws voor Buurtkrant 24, daarom hebben we een keuze gemaakt in een gedeelte in de Buurtkrant en
      een  aanvullende  digitale  krant voor  het oktobernieuws. Het  zou jammer  zijn u dit  nieuws te onthouden!!!

         Wederom veel leesplezier!!!
                                                      
        De redactie.                                                                           

 

Power groeit


Power Royael ziet uit naar een ruimer onderkomen. Het aantal medewerkers is gestegen tot meer dan 15 en tijdens de activiteiten wordt het krap in het lokaal boven in De Boei. Bovendien vinden alle activiteiten in één ruimte plaats.

Een gebouw met Power Royael logo en een blik van buiten op de activiteiten zou zichzelf al promoten en automatisch tot meer toeloop lijden.

(Bron: Huis aan Huis)


Bij het schrijven van dit artikel was de leegstaande verfwinkel van Joosten aan de Wethouder Gerbertstraat in Boswinkel een optie.
We zijn benieuwd of het gaat lukken hier het nieuwe hoofdkwartier voor Power in Enschede west te vestigen.

Wij houden u op de hoogte.


De redactie ziet de uitnodiging voor een open huis in het nieuwe pand graag tegemoet…..

Fotowedstrijd

 

Na onze eerste oproep zomerfoto's in te sturen willen we hieraan een vervolg geven.
We kunnen het er over eens zijn dat de winter zeer mooie plaatjes kan opleveren en roepen bij deze iedereen op om dé foto in te sturen waarvan u zegt "dit is mijn winterfoto". Deze hoeft niet speciaal 't Pathmos te betreffen. 

   - De foto moet door u zelf gemaakt zijn.
   - De resolutie instellen boven 2000 x 1500 (3 Mpixels of hoger)
   - Het onderwerp is winter
   - Bij reële inzending en verhouding bewoners/wijkvrijwilligers wordt
     het een fotowedstrijd waarbij u misschien wel in de prijzen valt
   - Inzending kan tot de lente (21 maart)

Dus experimenteer naar hartenlust en stuur ons het resultaat.

Onze tip: de camera heeft een "sneeuw" stand.....

 

Inzenden naar buurtkrantpathmos@hotmail.com    mail

 

Vuurwerk


In deze eindejaarsbuurtkrant is vuurwerk een actueel onderwerp. Daarom weer aandacht hiervoor. Dit artikel verscheen eveneens vorig jaar december maar heeft in actualiteit niet ingeboet.

 


OVERLAST OUD & NIEUW

Veel mensen leven naar de jaarwisseling toe. Het oude jaar wordt dan met een knallend feest afgesloten. Echter, om overlast te beperken en veiligheid te waarborgen zijn regels opgesteld omtrent het gebruik en de verkoop van vuurwerk.

Ondanks deze regels hebben we toch te maken met problemen, veelal in de voorfase van de jaarwisseling, waarbij (oudere) mensen en dieren voornamelijk overlast ondervinden van vuurwerk. De problemen die zich jaarlijks voordoen hebben vooral te maken met het vroegtijdig afsteken van vuurwerk, de handel in (illegaal) vuurwerk en het op een verkeerde manier gebruiken van vuurwerk, waardoor letsel en vernielingen ontstaan. Vernielingen ontstaan veelal rondom scholen, parken en leegstaande gebouwen.

Jaarlijks zien we ook dat overlast en vernielingen ontstaan door overmatig gebruik van alcohol tijdens de jaarwisseling.

Te vroeg afsteken van vuurwerk zal niet worden gedoogd en er wordt daarom repressief opgetreden bij overtredingen.
Tijdens de jaarwisseling zal er extra politie-inzet op straat aanwezig zijn.

VUURWERKREGELS

- Vuurwerk kopen mag in 2010 op 29, 30 en 31 december
- Vuurwerk kopen mag als je 16 jaar of ouder bent
- Vuurwerk afsteken mag alleen op 31 december vanaf 10 uur 's ochtends tot 2 uur 's nachts
  (afsteken vóór oudejaarsdag is dus verboden!)
- Bezit van vuurwerk buiten de vastgestelde verkoopdagen is strafbaar
- Bezit van illegaal vuurwerk is strafbaar (strijkers zijn illegaal vuurwerk)
- Legaal vuurwerk heeft een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing
- Alleen erkende winkels verkopen legaal vuurwerk
- Baldadig gedrag met vuurwerk is strafbaar
- Het bezit van meer dan 10 kilo vuurwerk is ook strafbaar

Ben je minderjarig en je pleegt een strafbaar feit m.b.t. vuurwerk, dan kun je in aanmerking komen voor een HALT-afdoening. Hierbij wordt je een taakstraf opgelegd en dient eventueel aangerichte schade vergoed te worden.

 


VEILIGHEIDSTIPS

- Let op omstanders. Meer dan de helft van de
  ongelukken gebeurt met mensen die staan kijken
- Houd goed afstand en let op aangestoken vuurpijlen
- Steek vuurwerk aan met een aansteeklont
- Draag geen kunststof kleding of een capuchon
- Lanceer grotere vuurpijlen vanuit een flinke
  pvc-buis die je stevig in de grond slaat
- Kleinere vuurpijlen steek je af vanuit een met zand   verzwaarde fles
- Steek vuurwerk niet vanuit de hand af
- Steek weigeraars nooit opnieuw aan

ALGEMENE TIPS

- Houd ramen en deuren tijdens de jaarwisseling gesloten
- Sluit brievenbussen af
  (middels brievenbusklemmen of een plank o.i.d.)
- Meld vernielingen altijd aan de politie (0900-8844)
- Extra informatie kunt u vinden op www.halt.nl

 


Ik wens u bij deze alvast fijne, maar vooral ook veilige feestdagen toe!

Met vriendelijke groeten,

Peter Jochem
wijkagent Pathmos - Acacia - Stadsveld Oost

 


Er op uit!!!


Nadat een eerder gepland busreisje naar de Veluwe geen doorgang vond werd nu op 7 december door "Er op uit!!", mevrouw Beldman met ondersteuning van Alifa, een aantrekkelijk reisje naar de Kerstmarkt in Munster op touw gezet.

Ruim 30 mensen maakten hiervan gebruik en ondergingen in een sfeer van Gluhwein, warme worst en kerstversiering
de gezellige drukte.

Inbegrepen bij de (gesubsidieerde) prijs van 25 Euro was een royaal drie gangen diner.
Men genoot bij Sibbelink in Gronau van soep, schnitzel, kip, groenten, gemengde salade, gebakken aardappelen, en als luxe dessert ijs.
Afgaande op de signalen dat het reisje niet de moeite zou zijn t.o.v. de kerstmarktreisjes van touroperators bewees "Er op uit!!!" dat het wel degelijk toegevoegde waarde heeft. Bovendien is een gezellig samenzijn met wijkbewoners altijd nuttig voor de contacten en leefbaarheid in de wijk...

 

Eerder berichten wij over t.b.v. de wijk te besteden Tuinenwedstrijd geld. Er werd een verloting georganiseerd en vier winnaars kregen een extra zakcentje: 10 Euro.

Jurering kerstverlichting


De jureringronde rond het Eendenparkje vindt plaats op 19 december en rond de Pathmosstraat op de 21ste.

Deelnemers in deze wijkdelen kunnen dus nog kerstverlichting ophangen/verfraaien !!!

 


De redactie wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 2012.