Nummer
25   februari 2012          Jaargang 5

      Volop nieuws voor Buurtkrant 25, daarom hebben we een keuze gemaakt in een gedeelte in de Buurtkrant en
      een  aanvullende  digitale  krant voor  het oktobernieuws. Het  zou jammer  zijn u dit  nieuws te onthouden!!!

         Wederom veel leesplezier!!!
                                                      
        De redactie.                                                                           

 

Pathmos op Facebook!!!

Nieuwsgierig???

Talent gezocht


Voor de interculturele middag Gluren bij Culturen op 23 mei is Bredeschoolregisseur Christine Mulder op zoek naar enthousiastelingen uit Enschede West. Bewoners uit Enschede west kunnen bijdragen aan deze interculturele middag.

Kunt u lekker koken?, Heeft u een goede stem en u kunt met een muzikale rondleiding een land beschrijven?, Is fotografie een uitdaging?, Wilt u een dans- of muziekdemonstratie verzorgen? Durft u uw creatieve maaksels te exposeren?

We maken graag gebruik van uw talent!! (Opgave voor 19 maart)

             Christine Mulder, Bredeschoolregisseur:

              06 53205361 of mail c.mulder@alifa.nl    Mail

Pathmos paranormaal


Op 7 maart organiseert Buurtpanel Rondom de Usselerweg een paranormale avond (bloemen seance),
onder leiding van paragnost Cor Stuivenberg (neem een bloemetje mee naar eigen keuze)
Pathmos Schakel 19.00 - 21.00 u.

Kosten € 7,50 pp. Inclusief koffie / thee en iets lekkers.
Opgave bij Ria Zwiep: 06-14575831 of via buurtpanelruw@home.nl

Deelname maximaal 50 personen! Vol = vol.

Nieuwe combinatiefunctionarisMijn naam is Rosan Vredeveld en ik werk sinds september 2011 als docent bewegingsonderwijs (gymjuf) bij basisschool Sint Jan en vanaf december 2011 ook als combinatiefunctionaris in Enschede West.

Dit houdt in dat ik gymles geef op de school en sportieve activiteiten organiseer o.a. sportdagen en leuke sportactiviteiten na schooltijd vooral voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 van de scholen in Enschede West en kinderen uit de wijken Pathmos, Stevenfenne en Acacia.

Mijn taak als combinatiefunctionaris is zorgen dat er verschillende sporten op velden en in zalen of wijkcentra aan bod komen. Hierbij werk ik samen met sportverenigingen, scholen, stagiaires, buurthuizen en kinder- en jongerenwerk.

Hopelijk hebben jullie zo een beetje een beeld van mijn werkzaamheden als combinatiefunctionaris en docent bewegingsonderwijs, met plezier zien we veel kinderen tegemoet bij de sport- en spelactiviteiten die ik samen met mijn collega's ga organiseren.

Ik hoop snel de kinderen van Pathmos, Stevenfenne en Acacia te ontmoeten.


Steeds minder hondenpoep, maar het kan nog beter!


Sinds 2008 hebben hondenbezitters de plicht om hondenpoep op te ruimen.
In samenwerking met de wijk- en dorpsraden zijn er sindsdien veel nieuwe hondenpoepafvalbakken geplaatst die tot nu toe goed worden gebruikt. Ook de Honden Uitlaat Plaatsen (HUPs) zijn een succes. Helaas blijken er toch nog plekken te zijn waar dit minder goed gebeurd.

Samen verantwoordelijk
De openbare ruimte is van ons allemaal. Iedereen maakt er gebruik van, dus zijn we samen verantwoordelijk om onze leefomgeving schoon te houden.
Hondenpoep opruimen hoort hier ook bij. Kinderen spelen op de grasvelden en hierdoor trappen zij gemakkelijk in de hondenpoep. Ook zijn veel mensen, voornamelijk kinderen, bang voor loslopende honden.

Kijkend naar deze voorbeelden is het heel logisch dat u de hondenpoep opruimt en de hond aanlijnt!


Opruimplicht

Hondenbezitters hebben binnen de bebouwde kom een opruimplicht en moeten verplicht een opruimmiddel meenemen, bijvoorbeeld zakjes.
Neem er altijd meerdere mee. Zo kunt u altijd laten zien dat u er een bij zich heeft.
Het aanspreken van een hondenbezitter die zich niet aan de regels houdt is helemaal niet raar. De regels zijn inmiddels breed bekend. Gelukkig voelen de meeste hondeneigenaren zich verantwoordelijk en ruimen de poep netjes op.


Controles

Binnenkort gaat de gemeente, naast de controles die al plaatsvinden, extra controleren op het naleven van de regels.
Vanuit de gemeente wordt dit gedaan door de hondenhandhavers. Ook vinden er binnenkort prikacties plaats. Hondenbezitters die zich niet aan de regels houden riskeren een boete.

Contact
HUPs, bakken en hondenrenveldjes bij u in de buurt kunt u vinden op het 'digitaal loket' van www.enschede.nl (zoeken op: honden)      zoeken op: honden

Heeft u vragen of klachten? Bel dan gerust met het Gemeentelijk Contact Centrum: 053-4817600

Winterfoto

 

U kunt nog tot 21 maart uw mooiste winterfoto insturen. Weliswaar was het een kwestie van er snel bij zijn met foto's maken, echter de foto hoeft niet in onze wijk gemaakt te zijn.

Verras ons en medebewoners met uw origineelste foto!!!

   - De foto moet door u zelf gemaakt zijn.
   - Het onderwerp is winter
   - Bij reële inzending en verhouding bewoners/wijkvrijwilligers wordt
     het een fotowedstrijd waarbij u misschien wel in de prijzen valt
 

Inzenden naar buurtkrantpathmos@hotmail.com    mail

 


Power gaat verhuizen

Power Royael gaat defintief verhuizen naar de Wethouder Gerbertstraat 10, de voormalige winkel van Joosten.

Het gebouw biedt meer ruimte, meer mogelijkheden om diverse activiteiten naast elkaar te organiseren en het trekt publiek, met name omdat het vlak bij het winkelcentrum ligt en passanten reeds vanaf de straat zien dat hier activiteiten plaats vinden.

De redactie wenst Power veel succes met verhuizen en een thuis maken van het nieuwe pand.

Overwegen jullie ons voorstel voor aanpassing van de buitenkant???