Page 1 - Buurtkrant-53
P. 1

Nummer 53 oktober 2016	 BUURTKRANT

             PATHMOS
                                             Jaargang 9

Deze buurtkrant wordt gemaakt door vrijwilligers uit de wijk Pathmos en is bedoeld om u op de hoogte te
houden wat betreft de meest uiteenlopende zaken in de wijk. Iedereen kan informatie aanbieden, waarbij
de redactie zich het recht voorbehoudt deze te weigeren of in te korten. Doelstelling van deze krant is een
breder draagvlak en samenhang binnen ‘t Pathmos te creëren.

Bezoek ook de website www.buurtkrantpathmosenschede.nl. Veel leesplezier!!!

Uw bijdrage voor de volgende krant kunt u inleveren tot 1 december 2016!   De redactie

Zaterdag 10 september

was de opschoondag in het Pathmos.                 een paar dames die
                                  de catering hadden.
Om half tien kwamen de mensen
samen bij de Boei waar ze eerst konden               Ook was er nog een
genieten van een kop koffie of thee met              verloting met hele
een lekkere plak krentenwegge.                   leuke prijsjes.
                     De hoofdprijs was een VIP-ontvangst bij
Daarna zijn ze de wijk ingegaan.     de bekerwedstrijd
Helaas was de opkomst niet zo groot   F.C. Twente-Utrecht.
als was gedacht, maar toch hebben ze
met zo’n 20 mannen en vrouwen de     En zo was het toch weer
wijk weer mooi schoon gekregen.     een geslaagde dag!

Na afloop werden de harde werkers      Iedereen bedankt
verrast met een heerlijke kop soep en  voor de medewerking!
broodjes, dit alles werd verzorgd door
   1   2   3   4   5   6