Page 1 - Buurtkrant-64
P. 1

BUURTKRANT
                  PATHMOS

  Nummer 64 - augustus 2018                                    Jaargang 11


  Deze buurtkrant wordt gemaakt door vrijwilligers uit de wijk Pathmos en is bedoeld om u op de hoogte te
  houden wat betreft de meest uiteenlopende zaken in de wijk. Iedereen kan informatie aanbieden, waarbij
  de redactie zich het recht voorbehoudt deze te weigeren of in te korten. Doelstelling van deze krant is een
  breder draagvlak en samenhang binnen ‘t Pathmos te creëren.

  Bezoek ook de website www.buurtkrantpathmosenschede.nl. Veel leesplezier!!!
  Uw bijdrage voor de volgende krant kunt u inleveren tot 25 september 2018!
                                             De redactie

   Pathmos kinderactiviteiten  De foto's zijn op zaterdag      Wat is er te doen?
  28 juli gemaakt door Tonnie      11 augustus:
  Nieuwenhuis, waarvoor dank.        Bingo met mooie prijzen
                     18 augustus:
  Er worden van twaalf uur         Water glijbaan
  tot vier uur ‘s middags weer     25 augustus:
  activiteiten voor kinderen        Haai glijbaan met
  georganiseerd, op het           plonsbak.
  “Kidsplein” aan de Willem de      1 september:             Hallo lieve mensen,
  Clercqstraat.
                       Kinder bbq met verrassing.     Het lijkt nog ver weg… maar toch
                                         wordt het weer kerst! En wij, een
                                         nieuwe actieve groep, willen dan
                                         graag mensen verrassen met een
                                         kleine attentie. Je mag je hiervoor
                                         opgeven bij Sandra van Delden,
                                         Dennenweg 128.
                                         Per mail kan ook:
                                         fvandelden2009@hotmail.com.
                                         Dit is alleen bedoeld voor
                                         mensen die op Pathmos wonen
                                         en die ouder zijn dan 65 jaar.
                                         (1 persoon per adres)
                     Van harte welkom en                Met vriendelijke groet,
                     we hopen dat er veel               Sandra van Delden,
                     belangstelling voor deze             Lidie Bakker en
                     middagen is.                   Annie Pril.


                                            Hulp gevraagd!
                                          Op Pathmos gebeurt heel veel, en
  Er zijn broodjes en er is                           dat is erg fijn. Om alle activiteiten
  drinken. Omdat we met                             door te kunnen laten gaan hebben
  iedereen rekening willen                            we uw hulp nodig! Hulp voor de
  houden, is het eten halal.                           markt, voor de krant, voor het
                                          zomerfeest en wie weet voor nog
  Als het slecht weer is, wordt                              meer dingen.
  de activiteit uitgesteld. U kunt                        Opgeven kan via het mail adres:
  uw kinderen aanmelden via                           buurtkrantpathmos@hotmail.com
  Facebook: kids-plein-pathmos.                         We zien uit naar nieuwe mensen,
  We wijzen er op dat deelname                           immers vele handen maken
  altijd voor eigen risico is.       Sandra en Joop van Delden.           licht werk!
   1   2   3   4