Page 1 - Buurtkrant-65
P. 1

BUURTKRANT
                  PATHMOS

  Nummer 65 - oktober 2018                                     Jaargang 11


  Deze buurtkrant wordt gemaakt door vrijwilligers uit de wijk Pathmos en is bedoeld om u op de hoogte te
  houden wat betreft de meest uiteenlopende zaken in de wijk. Iedereen kan informatie aanbieden, waarbij
  de redactie zich het recht voorbehoudt deze te weigeren of in te korten. Doelstelling van deze krant is een
  breder draagvlak en samenhang binnen ‘t Pathmos te creëren.

  Bezoek ook de website www.buurtkrantpathmosenschede.nl. Veel leesplezier!!!
  Uw bijdrage voor de volgende krant kunt u inleveren tot 25 november 2018!
                                             De redactie

                                             Pathmos

                                           Zomerfeest

                                               2018
  Zijn er bij u ook een paar bijzondere deelnemers opgevallen
              tijdens de Singelloop??                  We kunnen weer terugzien
                                             op een geslaagd
  Ik denk bij sommige mensen wel, namelijk de                     Pathmos Zomerfeest.
  brandweermannen met volledige uitrusting.                   De organisatie is er, zoals elk
  Het zijn Duitse brandweermannen die lopen voor de               jaar, heel druk mee geweest en
  Club der blauen Helme "Laufen gegen den Krebs"                 we danken hen dan ook voor
                                            hun geweldige inzet.

                                           "Altijd super gezellig en
                                         geweldige sfeer, voor jong en
                                          oud", was een opmerking die
                                            we van iemand hoorde.
                                          We sluiten ons hier van harte
                                           bij aan en kijken uit naar
                                               editie 2019


                                             Rectificatie

                                         Dat haastige spoed zelden
  Zij lopen voor een goed doel, onder andere voor een              goed is, is algemeen bekend.
  familiehuis voor ouders met kinderen die kanker hebben en in         Toch stond er door haast
  het ziekenhuis worden behandeld, zodat ze dicht bij hun kind         een vervelende fout op de
  kunnen overnachten.                              voorpagina van de vorige
                                         krant. Er stond een stukje over
  De "Club der blauen Helme” doet mee aan diverse evenementen          kinderactiviteiten.
  in o.a. in Duitsland, Nederland en Spanje, waaronder diverse
  marsen, trappenlopen en Firefighter Combat Challenges.            Deze activiteiten worden al
                                         een aantal jaren georganiseerd
  Stefan Krywanski is beroepsbrandweerman en de                 door Joop en Sandra
  organisator van de Club.                           Woordman. Zij zijn de enige
                                         echte organisatoren! Ere wie
  Wilt u hierover meer weten en zien, zoek dan met               ere toekomt!
  bijv. google naar der club der blauen helme                  Excuses voor deze fout.

  of op Facebook: Club der blauen Helme "Laufen                           De redactie.
  gegen den Krebs"
   1   2   3   4