Page 4 - Buurtkrant-65
P. 4

Recept
  Uitnodiging themabijeenkomst

  Seniorenplatform Enschede


                                         Ingrediënten 4 personen:
  Op vrijdag 9 november 2018 bij ervoor te zorgen dat de wijken
  Prismare, Roomweg 167d van      hiervoor ingericht zijn. Dat geldt     300-350 gr. macaroni
  14.00 tot 16.15 uur (inloop met    voor de woonomgeving en de         1 ui
  koffie/thee vanaf 13.45 uur)     ontmoetingsmogelijkheden. Maar       Halve prei
                     ook voor de aanwezigheid van        350-400 gr. gehakt
  Onderwerp:              activiteiten, die afgestemd zijn      Zakje geraspte
    Hoe kun je naar je zin in je   op de behoeften van senioren.        jong belegen kaas
    eigen wijk blijven wonen?     Het gaat het Seniorenplatform om      1/2 paprika
    Wat kunnen senioren,       het welzijn van vitale senioren,      2 tomaten
    overheid en organisaties     maar ook om het welzijn van de       1/2 bakje champignons
    hieraan doen?           meer kwetsbare senioren.          Zakje macaroni kruiden
  Programma:              Contacten met mensen verhogen
   1. Welkom door de voorzitter    het welzijnsgevoel en voorkomen    Bereidingswijze:
     van het seniorenplatform     gevoelens van eenzaamheid. Het       De ui snipperen, de paprika en
     Hanny Flore           houdt senioren zo lang mogelijk       de prei in stukjes snijden.
                                           De tomaat ontvellen, de pitten
   2. Jan Jukema, lector bij de    gezond en vitaal.              eruit en in stukjes snijden.
     Saxion Hogeschool houdt     Op deze middag willen we van        De champignons in plakjes
     een inleiding over het      u horen wat er nodig is om met       snijden.
     belang van welzijn op onze    plezier in je wijk te wonen en       Kruid het gehakt naar eigen
     gezondheid            om voldoende contacten met         smaak met peper, zout,
                                           nootmuskaat, aromat,
   3. Liselotte Reversma, directeur  andere mensen te hebben. Maar        paprikapoeder etc.
     Alifa licht de rol van Alifa   ook welke rol de gemeente en        Maak de macaroni volgens de
     Welzijn Ouderen toe       organisaties hierbij kunnen         beschrijving op het pak klaar.
                     spelen.
   4. Voorbeelden van projecten,                          Doe wat boter in de pan en
     die participatie van senioren  U bent van harte welkom op deze       fruit de uien met een half
                                           theelepel kerriepoeder.
     bevorderen            gratis bijeenkomst.             Zodra de uien goed glazig
     Zoals “Welzijn op recept” en   Vanaf 13.45 uur staat de koffie/      zijn, het gehakt toevoegen en
     “Vitaliteit en veiligheid”    thee voor u klaar              aanbraden.
   5. Wethouder Niels van den     Informatie bij bestuur           Voeg dan de champignons, de
     Berg van Welzijn en Zorg     seniorenplatform:              prei, de paprika en de tomaat
     geeft een eerste reactie      Hanny Flore               toe. Ongeveer 15 minuten
                                           laten bakken.
   6. Samenvatting door het        telefoon 053 4764515           Neem de ovenschaal en vet
     seniorenplatform          Martin Koning              hem in met een beetje boter
  Nu senioren zo lang mogelijk       telefoon 053 4333069           en doe een laagje macaroni
                                           in de schaal, wat prut uit de
  thuis moeten blijven wonen,       Louk Geilenkirchen            koekenpan toevoegen en
  heeft de overheid de taak om       telefoon 053 4357966           bestrooien met de geraspte
                                           kaas. Goed doorroeren. Dit
                                           herhalen tot alle macaroni en
                                           groenten op is.
                      Ben Jij Dit?                Zet de schaal in de oven en en
                                           zet dan pas de oven aan
                            Degene op deze foto      (200 graden, hete luchtoven
                            kan bij de redactie      180 graden).
                            een kadobon in         Na ongeveer 20 minuten uit
                            ontvangst nemen.        de oven halen en de schotel is
                                           gereed.
                            Wel even deze krant
                            meenemen.
                     Reactie vóór 31 november a.s. bij           Eet
                     mevr. Atzori, Snelspoelstraat 1          smakelijk
                     buurtkrantpathmos@hotmail.com
   1   2   3   4