Page 4 - Buurtkrant-66
P. 4

Sint Maartenoptocht                              Recept

  zondag 11 november  De Sint Maartenoptocht was weer    maken van de
  geslaagd en er wordt nu alweer    lampionnen.
  uit gekeken naar de optocht van    Na afloop van de optocht was
  volgend jaar.             er een warme snack voor de
  De voorbereiding was geweldig    deelnemers.
  leuk! Bij de Schakel waren        Hartelijk bedankt voor het
  ongeveer veertien kinderen en       organiseren van deze tocht en
  hun ouders druk bezig met het       hopelijk tot volgend jaar!     Benodigdheden:
                                           Bakvorm (Ø 20cm)
  Kunstwerk Kees Ketting                              125 gram chocolade puur
                                           125 gram boter (op
                                           kamertemperatuur)
  aan de Dennenweg                                 125 gram suiker

                                           125 gram meel/bloem
  Het kunstwerk van Kees
  Ketting aan de Dennenweg is                            3 eieren (op
  weer terug gevonden.                               kamertemperatuur)
  Het kunstwerk is negen jaar                         Afwerking:
  verborgen geweest omdat het                            200 gram abrikozenjam
  verboden graffiti was.                              200 gram chocolade puur
                                         Bereidingswijze:
                     Mocht het kunstwerk niet aan        Verwarm de oven voor op
                     de Dennenweg blijven, dan zou        160 graden.
                     het ook aan de Usselerweg 26
                     geplaatst kunnen worden.          Vet de bakvorm in.
                     Dat is ook een mooie plek voor       Smelt 125 gram chocolade
                     een kunstwerk, zo voor de          au bain marie.
                     ingang van onder andere de         Doe boter en suiker in een
                     Buurt Expo Pathmos.             kom, mix 5 min. op de
                                           hoogste stand.
  Na het overlijden van Kees                            Voeg de chocolade bij boter
  Ketting in oktober j.l. wilden                          en suiker, mix 5 min.
  de buren het kunstwerk in ere                           Voeg eieren en meel toe,
  herstellen. Het is na negen jaar                         mix 5 min.
  tevoorschijn gehaald en nog
  steeds intact.                                  Giet het mengsel in de
  Het kunstwerk wordt door het                           bakvorm.
  stadsdeelbeheer in ere hersteld                          Circa 45 min. in het midden
  aan de Dennenweg of op een                            van de oven bakken.
  andere plek op Pathmos.
                                           Snij de taart horizontaal door
                                           en smeer beide vlakken in
                                           met jam en plaats op elkaar.
                      Ben Jij Dit?                Smelt de rest van de
                                           chocolade en smeer de
                                           buitenkant van de taart
                            Degene op deze foto      ermee in.
                            kan bij de redactie
                            een kadobon in      Je kunt de taart ook serveren met
                            ontvangst nemen.     slagroom.
                            Wel even deze krant
                            meenemen.
                     Reactie vóór 31 januari a.s. bij            Eet
                     mevr. Atzori, Snelspoelstraat 1          smakelijk
                     buurtkrantpathmos@hotmail.com
   1   2   3   4