Page 1 - Buurtkrant-73
P. 1

BUURTKRANT
                  PATHMOS

                                                    Jaargang 13
  Nummer 73 februari 2020
  Deze buurtkrant wordt gemaakt door vrijwilligers uit de wijk Pathmos en is bedoeld om u op de hoogte te
  houden wat betreft de meest uiteenlopende zaken in de wijk. Iedereen kan informatie aanbieden, waarbij
  de redactie zich het recht voorbehoudt deze te weigeren of in te korten. Doelstelling van deze krant is een
  breder draagvlak en samenhang binnen ‘t Pathmos te creëren.

  Bezoek ook de website www.buurtkrantpathmosenschede.nl. Veel leesplezier!!!
  Uw bijdrage voor de volgende krant kunt u inleveren tot 25 maart 2020!
                                             De redactie                                    
       De laatste maanden is er van alles aan de hand in onze wijk


  Op de Facebookpagina “Pathmos     Wij als bewoners hopen dat de
  een wijk met karakter” worden     politie en ook handhaving wat        WhatsApp
  vele oproepen gedaan en        vaker te zien zijn in onze wijk.
  berichten geplaatst.          Zodoende geeft het toch een       buurtpreventie
  Bijvoorbeeld:             beetje het positieve gevoel dat        Pathmos
  - auto’s die vernield worden      er met de meldingen wat gedaan
  - ongure types in de wijk die zich   wordt.                  Wist u dat Pathmos ook een
   ophouden in de gangen         En medebewoners: blijf vreemde
  - poorten die ineens open zijn     zaken melden! Dit mag via de          WhatsApp groep
  - gluurders die over de schutting   Facebookpagina, maar ook via de       Buurtpreventie heeft?
   kijken of er wat te halen valt    nieuwe Whats App groep Pathmos
  - veel pogingen tot inbraak.      (zie artikel hiernaast). Laten we er  U kunt zich hiervoor aanmelden
                                            bij mevrouw Beukert
  Dit gebeurt niet alleen in de     samen voor zorgen dat iedereen     preventiepathmos@yahoo.com
  nieuwbouw, maar over heel       weer een veiliger gevoel krijgt!
  Pathmos. In het begin waren het                        Deze WhatsApp groep is alleen
  veel schuren waar ze probeerden      "Dat Pathmos dit jaar weer mooi,  bedoeld om serieuze zaken te
  binnen te komen, maar nu zijn        schoon en veilig mag zijn!"   melden als u iets ziet, waarvan
  dus ook de woningen zelf aan de                         u denkt dit klopt niet of dit
  beurt.                                        vertrouw ik niet.
  Er heerst veel onrust bij de                          Wij hopen dan ook dat deze
  bewoners en dat is natuurlijk                          groep gaat helpen om de
  begrijpelijk.
                                          bewoners weer een veiliger
  Daarom is het belangrijk dat u                            gevoel te geven.
  die zaken blijft melden bij de
  politie, want als de politie geen
  meldingen krijgt kunnen zij er
  verder niets mee. Vaak hoor je
  'de politie doet er toch niets aan',
  maar dat is niet het geval.

  Elke melding wordt genoteerd en
  dan kunnen ook zij zien dat de
  wijk er op achteruit gaat en dat er
  echt iets aan de hand is.                   Foto: Ferdinand
   1   2   3   4