Page 2 - Buurtkrant-73
P. 2

Colofon                Pathmos Meimarkt
                                         zaterdag 30 mei 2020
     Jeetje 2020           De Buurtkrant wordt gemaakt       Inschrijven kan vanaf 1 april
                     door vrijwilligers met ondersteu-
   Het nieuwe jaar is alweer      ning van De Woonplaats en
        begonnen!         R-Design.
                     Postadres redactie:
                     Snelspoelstraat 1
                     7513 ZX Enschede

                     Email:
                     buurtkrantpathmos@hotmail.com
                     Webpagina:
                     buurtkrantpathmosenschede.nl
                                         Zaterdag 30 mei is het weer
                                            zover: de jaarlijkse
  De piep in mijn oor van het                           Pathmos Meimarkt van
  vuurwerk
   met oud & nieuw is alweer                           10.00 uur tot 16.00 uur
   bijna uit mijn oren.                            Ook dit jaar staan er weer
  De eerste griepgolf                             toppers op het Muziekplein van
   heb ik alweer bijna doorstaan.   Vrouwenavond              de Meimarkt:
                                         Henk Damen - Roel Bitting -
  Mijn goede voornemens         Iedere 3e dinsdag van de        Henk Harders - Anita & Ed -
   ben ik alweer bijna vergeten.    maand wordt er bij Hiernaast      Anno Britting - Marco Schouten.
  Mijn eerste vreetbuien        aan de Bombazijnstraat 30 een     Alles over de Meimarkt en
   heb ik alweer bijna achter     vrouwenavond gehouden. Dit       de ‘Sterrenparade’ kun je
   de rug.               is een creatieve avond met een     terugvinden op onze website:
                     christelijke opening.         www.meimarktpathmos.nl
  Mijn ‘op de fiets naar het      De avond duurt van 19.30 uur tot
  werk’ idee              21.30 uur.               Naast rommel, vermaak en
   was ik alweer bijna aangegaan    We vragen een bijdrage voor het    vertier wordt er ook dit jaar weer
   maar met de auto was toch      materiaal. Deze bijdrage kan      uitgebreid aandacht besteed aan
   sneller en het ging volgens de   variëren van € 1,50 tot € 4,00.    een stichting die ieders hulp hard
   buienradar mogelijk regenen.                        nodig heeft.
                     Kom gezellig langs en laat je             De ‘Twentse Wens
  Ik had alweer bijna mijn       inspireren.                      Ambulance’.
  schaatsen uit het vet gehaald                                Op dit moment
  Ik had alweer bijna de tuin                                 wordt er door de
  winterklaar gemaakt                                     organisatie kleding
   maar ontdekte net op tijd dat                               ingezameld om
   het alweer bijna geen winter                        de stichting extra financieel te
   meer was.                                 ondersteunen.
                                         Meer informatie over
  Ik wilde bijna alweer mijn baan                       dit goede doel:
  opzeggen, de boel de boel te                         www.twentsewensambulance.nl
  laten,
   maar bleek dat het winnende
   oudejaarslot aan een ander was                       Vergaderdata Wijkraad
   verkocht.                                  Onderstaand de data van de
                                         openbare vergaderingen van
   Alsnog de beste wensen                           Wijkraad Pathmos.
    voor 2020 en alweer                            Deze worden gehouden in de hal
     bijna voor 2021                             van de Pathmosschool, ingang
                                         Spinnerstraat 29.
                                             Woensdag  8 april
  Met vriendelijke groet,                                Woensdag 17 juni
        Nico Bolhuis                               Woensdag  9 september
        Wijkregisseur Pathmos                           Woensdag 18 november
   1   2   3   4