Page 1 - Buurtkrant-74
P. 1

BUURTKRANT
                  PATHMOS

                                                    Jaargang 13
  Nummer 74 augustus 2020
  Deze buurtkrant wordt gemaakt door vrijwilligers uit de wijk Pathmos en is bedoeld om u op de hoogte te
  houden wat betreft de meest uiteenlopende zaken in de wijk. Iedereen kan informatie aanbieden, waarbij
  de redactie zich het recht voorbehoudt deze te weigeren of in te korten. Doelstelling van deze krant is een
  breder draagvlak en samenhang binnen ‘t Pathmos te creëren.

  Bezoek ook de website www.buurtkrantpathmosenschede.nl. Veel leesplezier!!!
  Uw bijdrage voor de volgende krant kunt u inleveren tot 25 september 2020!
                                             De redactie                      Één meter vijftig!                     Om twee uur ’s middags hadden     zijn er volgens het RIVM alweer
                     wij telefonisch contact met      bijna 1400 nieuwe personen
  Op dinsdag drie maart gingen     een medewerker van TUI in       die positief getest zijn op
  mijn vrouw en ik met z’n tweeën,   Nederland, waarvan wij hoorden     COVID-19. Buiten de testen zijn
  met goede plannen met vakantie    dat het vliegveld van Malta op     er ook personen besmet met
  naar Malta. Het was een reis met   zaterdag 21 maart gaat sluiten     Corona, dus kan het in Pathmos
  TUI geboekt bij ons plaatselijk    en dat iedereen nog weg moest     tijdens feesten en andere
  reisbureau in Enschede. Het      van het eiland. ”TUI is druk      samenkomsten, weer ontstaan.
  Coronavirus was amper in het     bezig om voor u vliegtickets te    Vooral bij feesten, maar ook
  nieuws, China is ver weg, hier in   organiseren voor de laatste vlucht   bijvoorbeeld kerkdiensten
  Nederland was één besmetting,     van donderdag 19 maart om       ontstaat besmetting. Veel
  dus geen zorgen.           7.20 uur in de ochtend”: aldus de   jongeren denken dat het niet zo
  Tot zaterdag 14 maart hoorden     medewerkster.             ernstig is, dat is waar, maar als
  wij via het Duitse en Engelse     Dus koffers pakken en ons       zij grootouders besmetten wordt
  nieuws dat het ernstiger werd     voorbereiden op een vervroegde     het erger.
  maar wij zagen het nog niet zo    terugreis naar Nederland.       Zoals het al bekend is raad het
  donker in.                                  RIVM iedereen aan om regelmatig
  Anderhalve week wandelen,       Om 20.00 uur kregen wij in       de handen goed wassen,
                     de Engelse taal van de TUI
  musea bekijken, zonnebaden en     medewerkster een telefoontje dat    papieren zakdoekjes gebruiken
  uitrusten, totdat er op zaterdag   wij ‘s nachts om 04.15 uur bij     bij hoesten en niesen en geen
  14 maart een telefoontje kwam,    het hotel gehaald zouden worden    hand schudden.
  van het reisbureau uit Enschede,   voor een trip naar het vliegveld.   Wij zijn inwoners van de wijk, en
  waarin medegedeeld werd dat wij                       vragen niet alleen voor onszelf
  in verband met het Coronavirus    Aangekomen op Schiphol en       maar ook voor alle inwoners van
  er rekening mee moesten houden een reis per trein naar Enschede       Pathmos en daarbuiten, bij griep
  dat wij eerder naar huis toe     viel het ons op dat er praktisch    of ernstige verkoudheid, blijf
  moesten.               nergens reizigers waren, ook in    thuis. Denk ook aan ouderen,
  Bij een lange wandeling viel     Enschede was bijna geen mens te    buren en hartpatiënten.
  het ons op dat veel winkels,     zien .
  restaurants en bijvoorbeeld      Wij rekenden erop dat Corona,
  musea gesloten waren.         net als meestal een normaal

  Toen wij weer in het hotel      griepvirus in de zomer weg
  kwamen schrokken wij, want op     zou zijn, en dan gauw weer op
  onze kamer lag een brief van het   vakantie.
  hotel waarin vermeld werd dat     Corona is nu in Nederland, dus      Op de volgende pagina
  het hotel aanstaande zondag zou    ook in Pathmos onder controle.      vindt u meer informatie.
  sluiten.               Maar als dit geschreven wordt
   1   2   3   4   5   6