Page 2 - Buurtkrant_77
P. 2

Colofon                Hoera, we hebben
                                         nieuwe bezorgers!
                     De Buurtkrant wordt gemaakt         Na een oproep in deze
                     door vrijwilligers met ondersteu-   buurtkrant, hebben zich 2 nieuwe
  De afgelopen tijd zitten we met    ning van De Woonplaats en           bezorgers gemeld.
  elkaar in een soort cocon, voor    R-Design.
  ons eigen welzijn en onze eigen                           Hier zijn we blij mee.
  gezondheid. We kennen veel                          Omdat onze wijk best
  beperkingen en dingen die we nu    Postadres redactie:          groot is, zou het fijn
  even niet kunnen of mogen doen.    Snelspoelstraat 1           zijn als we nog enkele
  De talkshows blijven zichzelf     7513 ZX Enschede            bezorgers welkom
  herhalen en kranten staan er vol
  mee.                 Email:                 mogen heten.
  En daar wil ik het nu even niet                        We kunnen de wijk dan opdelen,
  over hebben.             buurtkrantpathmos@hotmail.com       zodat het bezorgen van de
  Veel liever heb ik het over de    Webpagina:                buurtkrant niet al te veel tijd
  mooie dingen die wel gebeuren:    buurtkrantpathmosenschede.nl       in beslag neemt. Ook tijdens
   Wijkbewoners die andere      Facebook:                vakanties is het prettig dat er
    wijkbewoners helpen met      https://www.facebook.com/         extra bezorgers zijn die bij
    boodschappen doen.         groups/1571186983028391             kunnen springen.
   Wijkbewoners die spontaan een                        Wil je je aanmelden voor het
    mooi kaartje sturen.                               team van bezorgers?
   Wijkinitiatieven zoals opvrolijk-
    en (beeld)belacties .                                Mail dan naar:
   Gezinnen die met elkaar aan                        buurtkrantpathmos@hotmail.com
    tafel weer een “ouderwets”                            Je bent zeer
                                            Je bent zeer welkom! welkom!
    gezelschapsspel spelen
   Ouders die mee-leren met wat
    kinderen allemaal leren op
    school.
  En wat dacht u van het ontstaan
  van het ‘stoepgesprek’? Volgens
  mij is dat geen bestaand woord    Stadsbeek aan de Elferinksweg
  maar wel een prachtige manier
  om op veilige afstand met elkaar               Maandag 17 augustus 2020 is begonnen met het
  een praatje te maken.                    aanleggen van de Stadsbeek aan de Elferinksweg.
  Prachtig om te doen.                     De Stadsbeek loopt tot de kruising met de
  Bijvoorbeeld:                        Plataanstraat.
  Je belt aan bij je buren, doet                De Elferinksweg en de daarmee gelijklopende
  vervolgens vier stappen achteruit              Stadsbeek is vanaf de B.W. ter Kuilestraat al
  en wacht tot ze opendoen                   enkele weken gereed. Zoals gepland was het
  en vraagt: Hoe gaat het met                 gedeelte van de Elferinksweg tot de Lindestraat
  u? Ik dacht ik kom even op                  voor de kerstdagen gereed.
  'stoepgesprek'. Niet op visite, niet             Er wordt nu gewerkt aan de tweede fase. De weg
  binnen, maar veilig op afstand in              is dan afgesloten vanaf de Lindestraat tot de
  gesprek vanaf de stoep.                   kruising Elferinksweg-Kastanjestraat. Als het goed
  Prachtig en heel krachtig.                  is, is de Lindestraat weer bereikbaar op het
  Beiden een eigen, zelf                    moment dat deze krant bij u op de deurmat valt.
  meegebracht kopje thee of koffie               Daarna wordt gewerkt vanaf de kruising
  in de hand en dan kletsen over                Elferinksweg-Lindestraat naar de Kastanjestraat.
  wat je bezighoudt. Of vraag eens
  naar welke muziek uw buurman/     In juli van dit jaar, moet de Stadsbeek
  buurvrouw graag luistert en of    aan de Elferinksweg gereed zijn.
  hij/zij creatief is. Welke hobby’s
  ze hebben en of ze het bijv.     Als het hele project is afgerond,
  leuk vinden een keer een korte    hebben niet alleen bewoners van de
  wijkwandeling te maken.        Elferinksweg, maar ook bewoners van
                     Pathmos profijt van de Stadsbeek omdat
  Kortom, er kan zoveel moois      deze wateroverlast vermindert.
  ontstaan uit een zogenoemd
  ‘stoepgesprek’.
  Behoefte aan een ‘stoepgesprek'?       Ja joh, zet je rommel daar toch neer
  Ik kom graag een praatje maken.
                       Dan is het tenminste jouw zorg niet meer
  Doet u ook mee?                Van baden, banken tot oud ijzer

    Sigrid Binksma SVEN Incluzio        Lieve mensen, wees toch wijzer
    Opbouwwerker/Netwerkcoach        Laat jouw rommel niet voor een ander
    Telnr. 06-15093370         Een schoon Pathmos, maken we met elkander
    Mail: sbinksma@incluzio.nl
   1   2   3   4