Page 4 - Buurtkrant_77
P. 4

Recept
  Ook Meimarkt 2021 geannuleerd     Dagbesteding
  Een jaar na de afgelaste Meimarkt
  2020, is er licht aan de horizon,   Dromenvanger
  maar heeft het coronavirus helaas                      Ingredienten:
  nog steeds een grote invloed op    Sinds deze maand is           • springvorm 24 cm
  onze samenleving. Het grootschalig  dag be ste ding De Dromenvanger    • 350 g kersen zonder pit (pot)
  vaccineren van de bevolking zal    neergestreken op Pathmos.        • 400 g kipfilet
  nog zeker 7 maanden duren, terwijl             De Dromen-     • 50 g boter
  nieuwe ongewenste coronasoorten              vanger biedt
  opduiken. Hierdoor zijn ook in 2021            dagbesteding    • 1 knoflookteen
  de vooruitzichten met betrekking              aan        • uitje
  tot het organiseren van grote               verschillende   • bakje champignons
  evenementen dusdanig slecht, dat het            doelgroepen    • zakje Knorr kerriesauspoeder
  op dit moment niet haalbaar lijkt een           die een      • 200 ml crème fraîche
  Meimarkt te organiseren.       indicatie hebben voor dag-       • 1 el bloem
  Géén Meimarkt Pathmos in 2021
  Géén Meimarkt Pathmos in 2021     besteding (WMO, WLZ, PGB of       • 10 plakjes bladerdeeg
  Omdat alle betrokken partijen     anders).                • 2 el paneermeel
  gebaat zijn bij duidelijkheid, heeft de  De Dromenvanger           • 65 g geraspte belegen kaas
  organisatie besloten om in 2021 géén  is kleinschalig en           • 2 el melk
  Meimarkt te organiseren.       is er onder andere
  Na de noodzakelijke afgelasting in  voor mensen met            Bereidingswijze:
  2020, hadden we het graag anders   een verstandelijke            Verwarm de oven voor op
  gezien. Helaas zijn de vooruitzichten  beperking, niet             200 graden.
  voor evenementen in het voorjaar   aangeboren                Laat de kersen in een zeef
  van 2021 niet hoopgevend, waardoor  hersenletsel               uitlekken.
  we ons vizier alvast richten op de  (NAH) en mensen              Snijd de kipfilet in kleine stukjes
  Meimarkt 2022.            met psychische              en breng op smaak met wat
  Alle deelnemers van 2020 gaan mee   problematiek.               peper en zout.
  naar 2022!                        De Dromen-      Verhit de boter in de pan en voeg
  Zoals gezegd richten we ons vizier            vanger        de kip toe.
  graag op het jaar 2022 waarin het             wil graag       Bak de kip zachtjes gaar. Snijd de
  hopelijk wél mogelijk zal zijn om                        knoflook fijn en voeg toe aan de
  gezellige evenementen te organiseren           participeren in    kip, strooi de kerriemix erover en
  en veilig te bezoeken.                  de wijk door     roer goed door elkaar.
                               activiteiten
  Om het voor onze deelnemers zo    te organiseren, opruimacties en      Als laatste voeg je de kersen en
  eenvoudig mogelijk te houden blijft  koffie-uurtjes te houden.         crème fraîche toe. Laat drie à vier
  de eerder toegekende opzet voor                         minuten op zacht vuur koken.
  2021 staan, waarbij alle ingeschreven  Uiteraard bieden we ook plek aan    Vet de zijkanten van de
  deelnemers uit 2020 mee zouden gaan  mensen met een dagbestedings-       springvorm in met boter. Bekleed
  naar de editie van 2021.       indicatie uit de wijk.          vervolgens de springvorm met
  Dit houdt het volgende in:      Nieuwsgierig?               6 plakken bladerdeeg, bekleed
  Iedereen die een plaats toegewezen  Je bent welkom aan de           ook de zijkanten.
  heeft gekregen voor de Meimarkt van  Dennenweg 154.              Prik met een vork gaatjes in
  2020 behoudt zijn/haar plaats voor de  Annabel Hinten             de bodem. Strooi dan het
  Meimarkt 2022.            Jeroen Kumeling              paneermeel erover.
  Wat moet u doen?           Dagbesteding de Dromenvanger       Schep nu het kipmengsel op het
  Niets. Wij nemen contact met u op.  Tel.: 06 45552410/06 18534480       deeg en maak af door de kaas
  Begin februari 2022 zal de organisatie  www.dromenvanger.eu          erover te strooien.
  alle deelnemers uit 2020 benaderen                       Vouw de randen van het deeg
  voor deelname aan de Meimarkt     Ben Jij Dit?               over de kaas en sluit het geheel
  2022. Dit lijkt ons de beste oplossing,                     met de laatste 4 plakken
  waardoor het zowel voor deelnemers        Degene op deze foto      bladerdeeg.
  als organisatie eenvoudiger wordt om                      Bestrijk de bovenste laag
  de draad weer op te pakken zodra         kan bij de redactie een    bladerdeeg met de melk. Bak in
  het kan. Hopelijk staat de wereld er       kadobon in ontvangst      30 à 40 minuten goudbruin.
  in 2022 beter voor en kunnen we         nemen.
  met zijn allen weer genieten van een
  gezellige Meimarkt op Pathmos.    Wel even deze krant meenemen.           Eet smakelijk!
                                              Eet smakelijk!
  Veilige groet,            Reactie vóór 1 april bij
  Organisatie Meimarkt Pathmos     mevr. Atzori, Snelspoelstraat 1
  www.meimarktpathmos.nl        buurtkrantpathmos@hotmail.com
   1   2   3   4