Page 1 - Buurtkrant_78
P. 1

BUURTKRANT
                  PATHMOS

  Nummer 78 april 2021   Alle genoemde activiteiten zijn afhankelijk van de Corona richtlijnen     Jaargang 14

  Deze buurtkrant wordt gemaakt door vrijwilligers uit de wijk Pathmos en is bedoeld om u op de hoogte te
  houden wat betreft de meest uiteenlopende zaken in de wijk. Iedereen kan informatie aanbieden, waarbij
  de redactie zich het recht voorbehoudt deze te weigeren of in te korten. Doelstelling van deze krant is een
  breder draagvlak en samenhang binnen ‘t Pathmos te creëren.

  Bezoek ook de website www.buurtkrantpathmosenschede.nl. Veel leesplezier!!!
  Uw bijdrage voor de volgende krant kunt u inleveren tot 25 mei 2021!
                                             De redactie  In maart verhuisde het Stadsdeelmanagement,        om koffie en thee te drinken en een gezellig
  het Stadsbeheer, het Wijkteam van de           praatje te houden. Ook stond er een tafel met
  gemeente en de politie van Servicecentrum         boeken die meegenomen of geruild konden
  West naar (het linker gedeelte van) De          worden.
  Boei aan de Spinnerstraat. In De Boei
  zijn inloopspreekuren. Deze zijn op
  maandagmiddag van 14.00-17.00 uur en op
  donderdagochtend van 9.00-12.00 uur.
                               Doordat er geen gebruik van De Boei
                               meer mogelijk was en er dus ook geen
                               wijkmarkt meer was, werd de binding
                               tussen wijkbewoners behouden door op
                               woensdagmorgen koffie of thee te drinken in
                               de Schakel. De toegang was gratis.
  Naast de gemeentelijke kantoren wordt De
  Boei weer een wijkcentrum waar de bewoners        Het ‘Koffiedrinken’ op woensdagmorgen moest
  van Pathmos welkom zijn. Komende zomer          worden stopgezet vanwege Corona. Nu De
  wordt het weer een plek waar activiteiten         Boei in de toekomst weer een wijkcentrum
  plaats kunnen vinden. Uiteraard als de          wordt, wordt er door een aantal bewoners weer
  Coronamaatregelen dit weer toelaten. Met de        gedacht aan het organiseren van een gezellige
  komst van een wijkcentrum zal een grote wens woensdagmorgen en misschien weer een
  van een groot aantal bewoners in vervulling        kleine wijkmarkt bij De Boei.
  gaan.

  Ruim zeven jaar geleden bestond er al een
  wens bij enkele bewoners om een wijkmarkt
  te organiseren. Die wens kwam tot stand
  met de komst van een kleine wijkmarkt op
  woensdagmorgen. Vanwege een tekort aan
  vrijwilligers moest de wijkmarkt verdwijnen.

  In juni 2018 werd een nieuwe start gemaakt
  met een iets kleinere maar gezellige wijkmarkt.
  Naast enkele kraampjes was er gelegenheid
   1   2   3   4