Page 1 - Buurtkrant-66
P. 1

BUURTKRANT
                  PATHMOS

  Nummer 66 - december 2018                                    Jaargang 11


  Deze buurtkrant wordt gemaakt door vrijwilligers uit de wijk Pathmos en is bedoeld om u op de hoogte te
  houden wat betreft de meest uiteenlopende zaken in de wijk. Iedereen kan informatie aanbieden, waarbij
  de redactie zich het recht voorbehoudt deze te weigeren of in te korten. Doelstelling van deze krant is een
  breder draagvlak en samenhang binnen ‘t Pathmos te creëren.

  Bezoek ook de website www.buurtkrantpathmosenschede.nl. Veel leesplezier!!!
  Uw bijdrage voor de volgende krant kunt u inleveren tot 25 januari 2019!
                                             De redactie


  Het vroegere Spar pandje       Jonker met zijn Spar winkel.      vroegere grondwaterpomp die voor
  aan de Pathmossingel kan       In Pathmossingel 108 zat        de winkels zat verplaatst is naar de
  weer jaren mee.            o.a. Manufacturenzaak van       overkant. De pomp staat nu voor
                     J Ekkelenkamp, K Olsman        de ingang van het Eendenparkje
  Een bijzonder pand in onze      manufacturen, Witholt         aan de Pathmossingel kant. Deze
  mooie wijk met karakter, staat    manufacturen en de bloemenzaak     zorgde ervoor, dat de woningen
  aan de Pathmossingel hoek       Van Zutphen.              geen last hadden van het
  Sterkerstraat.            De huur in 1939 voor een winkel    grondwater.
  Dit monumentale pand is een      met woonhuis bedroeg 10 gulden     Nu werkt deze waterpomp nog
  ontwerp van architect W.K. de Wijs,  per week.               steeds, je ziet dan een rood lampje
  die alle woningen op Pathmos     Nu in deze tijd zitten Cees en     op die witte kast branden.
  heeft ontworpen.           Ingrid Miltenburg in dit pand, met   De oorspronkelijk wel, een
  Pathmos is niet zoals gewoonlijk   Galerie Rubens. Ze zijn hier in    ondergrondse waterader, zit
  gebouwd met lange rechte straten,   1990 komen wonen. Ingrid woonde    nog steeds onder het pand,
  maar met bochtige straten en     vroeger vlak achter dit pand.     weet mevrouw Miltenburg ons te
  pleintjes om een dorps karakter uit                     vertellen.
  te stralen.              Dit jaar is de buitenkant opnieuw   Ook heeft het echtpaar in
                     gestukadoord, bepleisterd en     de loop der jaren van allerlei
                     geschilderd, zodat het pand weer    krantenknipsels gespaard van
                     jaren mee kan.
                                         Pathmos die in een apart plekje in
                     De opknapbeurt heeft bijna een     hun galarie opgesteld staan.
                     jaar geduurd vertelt ze, het was de  Toekomstplannen voor het pand
                     moeite wel waard want het pand     zijn dat er een afdeling komt
                     ziet er weer prachtig uit.
                                         waar men kleine schilderijen gaat
                     Wat ook heel bijzonder is dat er    restaureren en opnieuw inlijsten.
                     lood is aangebracht op de hoge
                     gevels ter bescherming, voor
                     allerlei weersinvloeden en het
  In het monumentale pand aan de    huidige klimaat.
  Pathmossingel zijn door de jaren   De twee panden zijn in de loop der
  heen diverse winkels geweest,    jaren samengevoegd.
  toen waren het nog 2 aparte      De binnenkant hebben de
  panden.                eigenaars zelf opgeknapt.,
                     sommige details van vroeger
  In Pathmossingel 106 hebben      zijn in de oorspronkelijke staat
  diverse kruidenierszaken gezeten:   gebleven zoals de granietenvloer.
  o.a. N.I.V.E. van R. H v Dam,     Cees en Ingrid hebben zelfs extra   Het was heel bijzonder om deze
  Volharding van R H v Dam, De     boogjes en nisjes erbij gemaakt.    verhalen te horen en te zien hoe
  Viersprong, Godschalk, wed.                         het pand er nu uitziet.
  Hulscher Kruidenierswaren, De     Wat er ook nog te vertellen
  Spar E Leerkamp en natuurlijk Arie  valt, wellicht interessant, dat de   Hartelijk dank voor de gastvrijheid!
   1   2   3   4