Page 1 - Buurtkrant-69
P. 1

BUURTKRANT
                  PATHMOS

  Nummer 69 - juni 2019                                      Jaargang 12


  Deze buurtkrant wordt gemaakt door vrijwilligers uit de wijk Pathmos en is bedoeld om u op de hoogte te
  houden wat betreft de meest uiteenlopende zaken in de wijk. Iedereen kan informatie aanbieden, waarbij
  de redactie zich het recht voorbehoudt deze te weigeren of in te korten. Doelstelling van deze krant is een
  breder draagvlak en samenhang binnen ‘t Pathmos te creëren.
  Bezoek ook de website www.buurtkrantpathmosenschede.nl. Veel leesplezier!!!
  Uw bijdrage voor de volgende krant kunt u inleveren tot 25 juli 2019!
                                             De redactie

                                         Het Pathmos lied

                                         Ik ben op het Pathmos geboren.
                                         Daar heeft ooit mijn wiegje gestaan.
                                         En iedereen mag het wel horen.
  Al een aantal jaren, sinds de sluiting  Mocht u nog meer spullen over    Ik wil er nooit meer vandaan.
  van de Boei, is de Buurtexpo in De  hebben van Pathmos hebben, waar
  Schakel, Usselerweg 26 te vinden.   van u denkt: dat zou ook leuk voor    Refrein:
  Buurtexpo? Misschien nog nooit van  de Buurtexpo zijn, ook dan kunt u    Oh Pathmos, Oh Pathmos.
  gehoord? Dan wordt het de hoogste   contact opnemen. Het zou super zijn    Het mooiste buurtje van Nederland.
  tijd voor een kennismaking.      als de collectie groter kan worden!    Oh Pathmos, Oh Pathmos.
                                          Aan jou heb ik mijn hart verpand.
  Het is een tentoonstelling die te zien
  is als De Schakel geopend is. Er is                      Voor de oorlog zijn de Drenten gekomen.
  van alles te vinden over onze eigen                      Zij groeven het Twentekanaal.
  wijk: boeken, de buurtkrant, foto’s.                     Op het Pathmos daar mochten zij wonen.

  Deze verzameling is destijds door                       Dat deden ze ook allemaal.
  Willem van Voorst begonnen en                         Refrein
  dit werk wordt nu door Helmich en                       Na de oorlog begon de textiel.
  Doetie Jagt voortgezet. En daar zijn                     Met een baan die niet ieder beviel.
  we blij mee!                                 Voor een hongerloon werken werd je lot.
                                         Textiel baronnen die lachen zich kapot.
  Helmich wil graag de tentoonstelling
  uitbreiden en heeft uw hulp daarbij                      Refrein
  nodig. Hij is op zoek naar oude                        Na het werk ging je meteen naar de keet.
  nummers van het Pathmospad. De                        Met de buurt deelde je lief en leed.
  voorloper van de Pathmosbuurtkrant.                      Je aanrecht werd een kippenhok.
  Wie heeft er nog exemplaren liggen  ENSCHEDE – Ze zijn supertrots op hun wijk. de speciale Pathmos-speld (ontworpen door  En menig tuintje een echt varkenskot.
  en wil die afstaan? De nummers 1, 2,  De bewoners van Pathmos die gisteravond Tonnie Nieuwenhuizen) in ontvangst nemen.  Refrein
                     in wijkcentrum De Boei in het zonnetje wer- Woningcorporatie De Woonplaats, verantwoor-
  10, 52, 58, 59 2x, 60, 61, 61, 66 en  den gezet tijdens een ‘Avondje Pathmos’ delijk voor dit eerbetoon, benadrukte dat deze  Op de Singel stond ut abbatoir.
                     kunnen die trots nu ook zichtbaar uitdragen. vrijwilligers een belangrijke bijdrage hebben ge-
  67 worden nog gezocht.        Als blijk van waardering voor de wijze waarop leverd aan de vernieuwing van de wijk Pathmos
                     ze zich de afgelopen jaren hebben ingezet
                     voor hun wijk mochten circa 45 buurtbewoners  Foto Toma Tudor Een schuilkelder hadden ze daar.
                                         Als de sirene’s begonnen te huilen.
                     Er is een Pathmoslied! Tekst zie    Dan ging het Pathmos daar schuilen.
                     hiernaast… maar, op welke melodie
                     werd dit gezongen? Wie weet dit en   Refrein
                     wil ons verder helpen?         Aan de rand stalhouderij Bovenhorst.
                                         Daar werd een gaarkeuken gemaakt.
                     Samengevat: we zijn op zoek naar    We kregen toen zuurkool met worst.
                     nummers van het Pathmospad, een     Ik weet nu nog echt hoe dat smaakt.
                     Pathmosspeld en de melodie van het   Refrein
                     Pathmoslied! Wie helpt?
                                         't Eendenparkje was ons paradijs.
                     Als u meer weet en ons blij wilt    Met de vijver en ut brugje erbij.
  En er zijn een aantal Pathmosspelden maken, wilt u dan een briefje in    Een rustplaats was ‘t voor jong en oud.
  met oorkonde uitgedeeld. Dit     de brievenbus van De Schakel,      Die plek was kostbaarder dan goud.
  gebeurde in november 2007 Voor    Usselerweg 26E, doen, met uw      Refrein
  een voorbeeld, zie de foto. Het zou  gegevens? Dan nemen we zo snel
  heel erg fijn zijn als zo’n speld en  mogelijk contact met u op.       Dit alles is nu dan verdwenen.
                                         Alleen het Pathmos is blijven bestaan.
  oorkonde toegevoegd worden aan de   Alvast hartelijk bedankt voor      De Drentse Buurt is uit de as weer herrezen.
  expositie. Is er misschien iemand die                     Ik hoop dat nu echt beter zal gaan.
  de speld zou willen afstaan? Of in  uw reacties!
  bruikleen geven?               Het beheer van de BuurtExpo.  Refrein - laatste
   1   2   3   4